Vad handlar det om?

Obs! Denna sida är inte uppdaterad med senaste info om renoveringarna. Stena har nu renoverat ett hus och höjt hyran med i snitt 14%. 

Om du är intresserad av den fortsatta kampen för att alla ska kunna bo kvar – gå till organisationen Alla Ska Kunna Bo Kvar

 

Vad är Pennygången?

Pennygången är ett bostadsområde i västra Göteborg, strax utanför centrum. Området består av 771 lägenheter som byggdes 1959-1962, några år före miljonprogrammet. Idag bor cirka 1500 personer i området, däribland många barnfamiljer, pensionärer och studenter. Sedan 2005 ägs och förvaltas Pennygången av Stena Fastigheter.

Varför ska Pennygången renoveras?

Sedan husen började byggas i slutet av 1950-talet har inga större renoveringar gjorts. Efter femtio år är ett stambyte nödvändigt. Men Stena Fastigheter har bestämt att samtliga lägenheter ska totalrenoveras med nya kök, nya badrum och en kraftigt höjd standard.

Men, vill inte de boende ha en renovering?

De flesta som bor på Pennygången tycker att en renovering behövs. Men problemet är att Stena Fastigheter inte bara vill göra ett stambyte, utan samtidigt passa på att kraftigt höja standarden. Kraftigt höjd standard i lägenheterna kommer att höja bruksvärdet (vilket är det som ligger till grund för hyresnivån). Stena Fastigheter har aviserat att hyreshöjningen blir minst 60% vilket innebär cirka 10.000 kronor i månaden för 4 r.o.k. (dagens hyra är drygt 6.000 kronor).

Ingår inte stamrenoveringen i det normala underhållet som inte höjer hyran?

Stambyte ingår i det normala underhållet och är i sig inte hyreshöjande. Det som genererar en högre hyra är att Stena Fastigheter samtidigt med stambytet passar på att kraftigt höja standarden i kök, badrum och vardagsrum. Det är med andra ord den kraftigt höjda standarden som höjer hyran, inte stambytet.

Ska inte hyresvärden lägga undan en viss summa pengar till framtida renoveringar?

Sedan mitten av 90-talet behöver en fastighetsägare inte längre fondera pengar för att spara ihop till t.ex. stamrenoveringar. Idag finns bara ett krav på en förvaltare och det är att det skall finnas en ekonomisk post i bokslutet som heter underhåll och att en siffra redovisas. Om man anser att underhåll skötts dåligt så har man som hyresgäst rätt att pröva frågan i hyresnämnden och där driva frågan att fastigheten skall tvångsförvaltas. Ett utslag till den klagandes rätt är dock mycket ovanligt och kräver att fastigheten i princip inte har skötts alls på många år.

Behöver inte fastighetsägaren godkännande av hyresgästen?

Renoveringar som leder till höjd standard kräver hyresgästens godkännande. Dock är detta bara formalia som lagen ser ut idag. Fastighetsägaren kan driva frågan till hyresnämnden, som i fler än nio fall av tio godkänner begäran om renovering. I praktiken är alltså hyresgästerna maktlösa, med nuvarande lagstiftning.

Varför är renoveringen av Pennygången ett problem?

Renoveringen av Pennygången är problematisk eftersom den leder till kraftigt höjd hyra. Kraftigt höjd hyra skulle på Pennygången leda till att åtta av tio hyresgäster inte har råd att bo kvar (enligt en enkät från Hyresgästföreningen).

Högsbohöjd (den stadsdel där Pennygången ligger i) har billiga hyreslägenheter, dyrare hyreslägenheter, villor och radhus av olika sorter. Därför är den sociala blandningen i området stor. Här finns plats för såväl pensionären med låg pension, den arbetslösa ensamstående föräldern, som familjen med två barn där båda föräldrarna har fast jobb med hög lön.

De 80% som tvingas flytta, om Stena Fastigheter renoverar och höjer hyrorna enligt planen, är de med lägst inkomster. Därmed försvinner också den sociala blandningen.

Är det här bara ett problem för Pennygången?

Nej. Det som nu händer på Pennygången har redan hänt i flera områden runt om i Sverige (till exempel i områdena Gränby i Uppsala och Skarpan i Linköping). Eftersom de allra flesta lägenheter som byggdes i miljonprogrammet kommer att behöva stamrenovering de närmaste åren, kommer vi att få se mängder av liknande exempel runt om i Sverige framöver

Om Pennygången renoveras enligt Stena Fastigheters planer kommer andra fastighetsägare i landet att följa detta exempel och även de ”göra en Stena” – det vill säga, kraftigt höja standarden och därmed också chockhöja hyran.

Varför är det viktigt att göra motstånd mot renoveringar och kraftiga hyreshöjningar?

Renoveringar av hyreslägenheter är nödvändiga. Det som inte är nödvändigt är att kraftigt höja standarden. Om fastighetsägare ser att det går att chockhöja hyran genom renoveringar som egentligen inte är nödvändiga utan upplevs som lyx, kommer detta att skapa en grupp människor som tvingas flytta från område till område i takt med att lägenheterna renoveras – en grupp “urbana nomader”.

Vad kan jag göra om mina hyresvärd vill renovera och höja hyran?

Det viktigaste är att inte skriva under något godkännande av renoveringen. Det finns inget tvång att du ska skriva under, inte heller att du ska skicka in blanketten (oavsett vad fastighetsägaren påstår).

Prata med grannar och organisera er. Ta kontakt med Hyresgästföreningen som har god kunskap i juridiska frågor. Tro dock inte att Hyresgästföreningen själva kommer att kunna lösa frågan åt er. Ni måste själva driva på och själva göra motstånd. Runt om i Sverige finns det många olika nätverk och organisationer som jobbar för samma sak som ni. Kontakta gärna oss i Nätverket Pennygångens Framtid för tips och råd.

Vad behöver hända för att situationen skall förändras?

Eftersom fastighetsägaren nästan alltid får godkännande från hyresnämnden för att göra renoveringar som kraftigt höjer hyran, räcker det inte med att hyresgästerna protesterar. Det viktigaste är att lagstiftningen måste ändras. Idag behöver hyresnämnden inte ta hänsyn till vad hyresgästerna som bor i de lägenheter som ska renoveras, anser om renoveringarna. Det som hyresnämnden ska ta hänsyn till är vad “hyresgäster i allmänhet” anser. Och hyresnämndens tolkning är att “hyresgäster i allmänhet” vill ha kraftigt höjd standard.

Lagstiftningen måste ändras så att hyresgästernas rättigheter i samband med renoveringar stärks och så att fastighetsägaren måste ta hänsyn till vad de boende i lägenheterna tycker.

Vad är nästa steg för organisationer som Nätverket Pennygångens Framtid?

Frågan om renoveringar och kraftiga hyreshöjningar är inte specifik just för Pennygången. Det som idag händer på Pennygången kommer att drabba hundratusentals hyresgäster de närmaste åren, vilket kommer att leda till gentrifiering och en än mer segregerad stad.

Det viktiga är att sätta press på beslutsfattare så att lagen ändras till hyresgästernas fördel. Som ett steg i denna riktning har vi tagit initiativ till bildandet av en paraplyorganisation – “Rätten till staden”. Syftet med denna är att samla alla de organisationer som arbetar för en rättvis och socialt fungerande bostadspolitik för att tillsammans kunna driva bostadspolitiska frågor.

Vem kan jag kontakta om jag vill veta mer?

Maila direkt till:

Nätverket Pennygångens Framtid på pennygangeninfo@gmail.com

Comments are closed.