Vilka rättigheter har hyresgäster på Pennygången?

Får Stena Fastigheter genomföra renoveringen av min lägenhet hur som helst?

Hade renoveringen bara handlat om stambyte hade Stena Fastigheter inte behövt hyresgästernas godkännande. Nu vill man också göra upprustning av kök och badrum och då behövs godkännnde från hyresgästerna.

Vad händer om jag inte godkänner?

Då kommer Stena Fastigheter (vilket man nu också gjort) ta ärendet till hyresnämnden och låta hyresnämnden bestämma huruvida renoveringen kan genomföras eller inte.

Vad är hyresnämnden?

Hyresnämnden är en domstol som avgör ärenden där det är en konflikt om en bostad eller en lokal. Att bli kallad till hyresnämnden innebär inte att du är åtalad för något brott eller att du kan dömas till ett straff.

Hur går en förhandling i hyresnämnden till?

Hyresnämnden tar inte ut någon avgift och om du är medlem i Hyresgästföreningen så kommer de att bistå dig med juridiskt ombud.

Hyresnämnden består av tre personer: en ordförane, som är jurist och kallas hyresråd, samt två så kallade intresseledamöter. Ordföranden inleder sammanträdet med att gå igenom de handlingar som parterna lämnat in till nämnden. Därefter får parterna säga sin mening. Sedan förhör hyresnämnden eventuella vittnen.

Finns det några risker med att bli kallad till hyresnämnden?

Nej

Vad händer om Stena Fastigheter får rätt i hyresnämnden?

Då finns möjlighet att överklaga ärendet till Svea Hovrätt.

Källor: Hyresnämnden och Hyresgästföreningen

Nätverket Pennygångens framtid

Vi är ett partipolitiskt obundet nätverk som jobbar utifrån målsättning att alla hyresgäster ska ha råd och möjlighet att bo kvar efter en renovering. Därför säger vi nej till Stena Fastigheters nuvarande förslag och uppmanar Stena Fastigheter att istället inleda en dialog med hyresgästerna och renovera med utgångspunkt i hyresgästernas önskemål

Kontakta oss

Maila direkt till Nätverket Pennygångens framtid på pennygangeninfo@gmail.com

Kontaktpersoner: Malin Fricke 0737-721743 (malin_fricke[a]live.se)

Mattias Axelsson 0736-423806 (maxelson[a]gmail.com).

Daniel Carlenfors 0766-377826 (daniel.carlenfors[a]gmail.com)