Uttalande från Pennygångens Framtid med anledninga av hyresnämndens dom

Med anledning av Hyresnämndens beslut idag den 19 december 2012 gör Pennygångens framtid följande uttalande:

Vi ställer oss oförstående till dagens beslut från Hyresnämnden. Vi menar att beslutet slentrianmässigt accepterar hyresvärdens problembeskrivning och ignorerar hyresgästernas grundläggande intresse av att ha ett stabilt och tryggt boende.

Dagens beslut visar på ett akut behov av att stärka hyresgästernas rätt till inflytande vid renoveringar. De kommande åren kommer runt 650 000 lägenheter att renoveras och vi kan enkelt dra slutsatsen att det inte ligger i hyresgästers intresse att tvingas lämna sina hem och bostadsområden. I en intervju den 6 december sa bostadsminister Stefan Attefall att Stenas hyreshöjningar lät extremt höga men att konflikten mellan hyresgästerna och Stena fastigheter måste lösas med hjälp av hyresnämnden. Dagens beslut, där Hyresnämnden återigen går på hyresvärdens linje, visar att hyresgäster är chanslösa i processer som dessa och att systemet inte fungerar. Vi uppmanar därför Stefan Attefall att se över lagen och stärka hyresgästernas rättigheter.

Vi vill också i detta uttalande vända oss direkt till Stena Fastigheter med en uppmaning att tänka om.

De senaste månaderna har visat vilka enorma resurser som finns bland oss hyresgäster här på Pennygången. De flesta av oss älskar Pennygången och vill bo kvar här under lång tid. Och vi kommer inte att ge upp. Ni talar om långsiktig fastighetsförvaltning. Vi säger att ni inte kan uppnå det genom att slåss mot era hyresgäster och tvinga dem från sina hem. En långsiktig och hållbar fastighetsförvaltning byggs istället tillsammans med hyresgästerna. Vi välkomnar er till Pennygången och att tillsammans med oss bygga Pennygångens framtid.

Slutligen vill vi vända oss till alla hyresgäster, till er som fått ett brev om kommande renoveringar eller blivit kallade till Hyresnämnden. Det är dags att sätta ned foten och strida för en trygg bostadssituation. Vi på Pennygången säger att alla skall kunna bo kvar. Ingen skall behöva tvingas att lämna sitt hem och bostadsområde på grund av chockhöjda hyror. Tillsammans kan vi göra hyresrättens framtid till nästa vals största politiska fråga. Låt oss börja här och nu.

Nätverket Pennygångens framtid

Vi är ett partipolitiskt obundet nätverk som jobbar utifrån målsättning att alla hyresgäster ska ha råd och möjlighet att bo kvar efter en renovering. Därför säger vi nej till Stena Fastigheters nuvarande förslag och uppmanar Stena Fastigheter att istället inleda en dialog med hyresgästerna och renovera med utgångspunkt i hyresgästernas önskemål

Kontakta oss

Maila direkt till Nätverket Pennygångens framtid på pennygangeninfo@gmail.com

Kontaktpersoner: Malin Fricke 0737-721743 (malin_fricke[a]live.se)

Mattias Axelsson 0736-423806 (maxelson[a]gmail.com).

Daniel Carlenfors 0766-377826 (daniel.carlenfors[a]gmail.com)