Vad händer på Pennygången?

Nätverket Pennygångens Framtid har sedan våren 2012 drivit kamp mot Stena Fastigheters planerade hyreshöjningar i samband med renovering. Protesterna har uttryckts i media och på andra platser.

Hösten 2013 sa Stena Fastigheter att de vill göra ett ”omtag” och under hösten 2014 slöts en överenskommelse mellan Stena Fastigheter och Hyresgästföreningen om hyreshöjningar på i snitt 14 procent. Hösten 2016 har renoveringen av det första huset på Pennygången genomförts.

På denna sida kan du få en bakgrund till varför frågan om Pennygången är så viktig, följa vad som skrivs om Pennygången.

Om du är intresserad av den fortsatta kampen för att alla ska kunna bo kvar – gå till organisationen Alla Ska Kunna Bo Kvar

Comments are closed.