Information om Pennygången

Pennygången är ett flerbostadsområde bestående av 771 lägenheter fördelade på fyra U-formade huskroppar och ett långt ringlande hus som en gång var Sveriges längsta.

Pennygången byggdes i ett försök att snabbt färdigställa många och funktionella lägenheter till låga hyror. Kvarteret byggdes 1959 av AB Göteborgsbostäder och karaktäriseras av sin likformighet vad gäller planlösning. Merparten av lägenheterna på Pennygången är fyra rum och kök.

På 1990-talet köpte Skanska området och påbörjade en varsam upprustning på Pennygången 36. Kök och badrum moderniserades och balkong byggdes. Kostnaderna för upprustningen blev dock för stora och arbetet avstannade.

Numer ägs och förvaltas Pennygången av Stena Fastigheter och Stena planerar att under 2012 och de kommande åren kraftigt rusta upp lägenheterna bl.a. med nya kök och nya badrum. Dock har dessa renoveringsplaner och de planerade hyreshöjningarna väckt en del protester ifrån hyresgäster i området

Texten är hämtat från Wikipedias artikel (som jag för övrigt har skrivit huvuddelen av).

Mattias Axelsson (2012-03-20)

Nätverket Pennygångens framtid

Vi är ett partipolitiskt obundet nätverk som jobbar utifrån målsättning att alla hyresgäster ska ha råd och möjlighet att bo kvar efter en renovering. Därför säger vi nej till Stena Fastigheters nuvarande förslag och uppmanar Stena Fastigheter att istället inleda en dialog med hyresgästerna och renovera med utgångspunkt i hyresgästernas önskemål

Kontakta oss

Maila direkt till Nätverket Pennygångens framtid på pennygangeninfo@gmail.com

Kontaktpersoner: Malin Fricke 0737-721743 (malin_fricke[a]live.se)

Mattias Axelsson 0736-423806 (maxelson[a]gmail.com).

Daniel Carlenfors 0766-377826 (daniel.carlenfors[a]gmail.com)